Skip to main content

Milieubeleid

Het welzijn van mens en milieu is voor ons van groot belang. Met de beperkte natuurlijke grondstoffen die op de wereld aanwezig zijn, moeten we zo zuinig mogelijk omspringen en waar mogelijk hergebruiken. 

D&MS streeft naar: 

Een duurzame wereld waarin professionele audio, video en IT oplossingen een positieve bijdrage leveren. In dat kader benutten wij gedurende onze werkzaamheden proactief de mogelijkheden om verbeteringen t.a.v. duurzaamheid en milieubelasting te integreren in onze dienstverlening. Al onze werkzaamheden vinden plaats vanuit het oogmerk om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van schaarse middelen.

Vanuit het primaire proces (het leveren van consultancy, systeemintegratie en beheer van professionele audio, video en IT oplossingen) zal D&MS proactief de mogelijkheden benutten om verbeteringen t.a.v. duurzaamheid en milieubelasting te integreren in de dienstverlening.

Het milieubeleid is ook gericht op ons secundaire proces (bedrijfsvoering). De milieuaspecten van D&MS behelzen punten waar D&MS direct invloed op heeft. De belangrijkste milieuaspecten waarmee D&MS te maken heeft zijn:

  • CO2-uitstoot door de zakelijke vervoersbewegingen: de werknemers van D&MS zijn actief op de hoofdlocatie van de organisatie in Utrecht, thuis en op locatie in opdracht van klanten. Alle zakelijke vervoersbewegingen inclusief woon-werkverkeer zijn in het milieuplan betrokken.
  • Papierverbruik
  • Afvalproductie
  • Milieubelastende reststoffen (toners, batterijen, etc.)
  • CO2-uitstoot als gevolg van het energieverbruik in het kantoorpand

Bovenstaande milieuaspecten zijn opgenomen in een milieumatrix waarbij per aspect wordt ingegaan op de impact, het effect, de genomen maatregelen en het restrisico. Daarnaast wordt jaarlijks een CO2 footprint berekend en worden maatregelen genomen deze footprint te beperken en/of te verkleinen.

Het beleid bevat een verbintenis tot preventie en/of beperking van vervuiling, alsook een verbintenis om te voldoen aan de relevante milieuwetgeving en andere vereisten. Het beleid wordt jaarlijks beoordeeld door de directie en waar nodig herzien.

Meer informatie over ons milieubeleid?
Neem contact met ons op.